Regulamin

REGULAMIN ŚWIECKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI

Sezon 6 – 2020 rok

§1

Organizatorami Świeckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki są Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. Rozgrywki odbywają się pod honorowym patronatem Burmistrza Świecia, Krzysztofa Kułakowskiego.

§2

Drużyna występująca w Świeckiej Amatorskiej Lidze Koszykówki może liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zawodnik zgłoszony do rozgrywek nie może być graczem zrzeszonym jednocześnie w klubie, występującym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki (od trzeciej ligi w górę), chyba, że jest w wieku juniora, juniora starszego lub młodszym.

§3

Zawodnik zgłoszony do ŚALK musi posiadać stały adres zameldowania na terenie Powiatu Świeckiego lub w przypadku posiadania nowego dowodu osobistego, zobowiązany jest potwierdzić w inny sposób stały adres zamieszkania/zameldowania. Zawodnicy poniżej 18. roku życia muszą przedstawić zgodę opiekunów prawnych na grę w rozgrywkach.

§4

Organizatorzy nie ubezpieczają dodatkowo rozgrywek. Startujący w lidze, dokonują tego na własną odpowiedzialność.

§5

Warunkiem udziału w Świeckiej Amatorskiej Lidze Koszykówki jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie przewidzianym na rekrutację zespołów, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz opłata wpisowego wynoszącego 900 zł brutto. Decyzją burmistrza Krzysztofa Kułakowskiego wszystkim drużynom biorącym udział w 6 sezonie przysługuje rabat w wysokości 200 złotych na udział w siódmym sezonie.

§6

Drużyna może liczyć maksymalnie dwanaście zawodników. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby graczy w formularzu zgłoszeniowym, drużyna nie ma prawa do zgłoszenia żadnego gracza do składu w terminie późniejszym. Każdy zespół wyznacza kierownika drużyny, który jest osobą uprawnioną do kontaktu z organizatorami rozgrywek.

§7

Na ławce rezerwowych mogą przebywać jedynie osoby zgłoszone do rozgrywek na liście zgłoszeniowej.

§8

Zespoły mają obowiązek występowania na parkiecie w jednolitych koszulkach z numerami zawodników. W przypadku nie posiadania takich strojów, celem identyfikacji każdego gracza, zespół pod rygorem walkowera zobowiązany jest do gry w plastronach z numerami, udostępnianych przez organizatorów rozgrywek.

§9

System rozgrywek Świeckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki: gramy każdy z każdym. O ostatecznych miejscach w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów. W przypadku, kiedy dwie drużyny mają na swoim koncie tyle samo punktów o wyższej lokacie decydować będzie mecz bezpośredni. W przypadku, kiedy trzy lub więcej zespołów ma na swoim koncie taką samą ilość małych punktów o końcowej lokacie decydować będzie mała tabela stworzona z zainteresowanych zespołów, gdzie decydującym czynnikiem będą „małe punkty”.

§10

Mecze rozgrywane będą 4 x 8 minut z zatrzymywanym czasem przy każdej przerwie oraz ewentualną dogrywką w razie remisu, wynoszącą 4 minuty. Dopuszczalna ilość przewinień na jedną drużynę w jednej kwarcie wynosi 4. Piąty i każdy kolejny faul jest karany rzutami osobistymi. Limit fauli na jednego zawodnika, zgodnie z przepisami wynosi 5. Zawodnik, który otrzyma przewinienie techniczne ma naliczony jeden faul. Drugie przewinienie techniczne dyskwalifikuje zawodnika z dalszego udziału w meczu oraz eliminuje go z gry w następnym spotkaniu. Drugie przewinienie techniczne w sezonie skutkuje również meczem pauzy. Piąty faul oznacza również konieczność opuszczenia parkietu przez danego gracza. Jeżeli drużyna zdekompletuje się w ten sposób, że na parkiecie przebywać będzie mniej niż czterech zawodników, mecz zostaje zweryfikowany jako walkower 0:20 dla drużyny przeciwnej. Walkower zostaje również odgwizdany, jeśli drużyna nie stawi się na mecz zgodnie z zamieszczonym terminarzem w czasie dłuższym niż 15 minut od wyznaczonej pierwotnej godziny meczu. Terminy meczów wraz z godzinami zostają podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej rozgrywek oraz profilu FB co najmniej tydzień przed planowanymi spotkaniami.

§11

Drugi faul niesportowy będzie traktowany bliźniaczo jak drugie przewinienie techniczne, czyli jego konsekwencją również będzie dyskwalifikacja z danego spotkania.

§12

Minimalna ilość zawodników zgłoszonych do meczu, wynosi 5. Jeżeli zespół nie będzie dysponował taką ilością graczy, mecz zostaje oddany walkowerem. W protokole meczowym można wpisać maksymalnie dwunastkę zgłoszoną do rozgrywek.

§13

W ŚALK obowiązuje przepis 24 sekund na rzut oraz 14 sekund przy ponowieniu akcji, zgodnie z aktualnymi przepisami gry w koszykówkę.

§14

Każdy zespół może skorzystać z przerw na żądanie (trwających 60 sekund) trzykrotnie w czasie meczu: raz w pierwszej i dwa w drugiej połowie meczu. W przypadku dogrywki każdej drużynie przysługuje dodatkowy czas w postaci jednej przerwy na żądanie.

§15

Organizator zastrzega karę regulaminową w postaci 100 zł za wyjątkowo niesportowe przewinienie zawodnika. W przypadku braku wpłaty za karę zawodnika, ten jest zawieszony i nie może zagrać w kolejnym meczu, aż do momentu uregulowania wpłaty.

§16

Organizator zastrzega brak możliwości przekładania spotkań.

§17

Mecze Świeckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki będą rozgrywane w Hali Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w weekendy, począwszy od maja 2020 roku do końca czerwca 2020 roku w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

§18

Zespół, stawiając się na wyznaczony mecz NIE MA do dyspozycji szatni z prysznicami. Kierownik zespołu nie ma możliwości poboru klucza do szatni jak również korzystania z pryszniców. Te zasady spowodowane są pandemią koronawirusa COVID-19.

§19

Uczestnicy ŚALK zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu. W przeciwnym wypadku mogą zostać przez organizatorów wyproszeni z obiektu.

§20

W przypadku wątpliwości, organizatorzy pozostawiają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.